Dahle Gård

 
  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Dahle Gård

Om Gården

E-post Skriv ut PDF

Velkommen til Dahle gård, gardsbruket ligger oppe i Dalbotn i Sømna kommune. Vi produserer melk og kjøtt. I 2003 bygde vi om driftsbygningen til løsdrift for melkeproduksjon og liggeavdeling for ho dyra. Vi har 15 ammekyr som er krysset opp fra NRF til å begynne å få noen renrasa dyr av rasen Simmental. I tilleg til melk og kjøtt driver vi noe leiekjøring innen brøyting om vinteren ,og noe arbeid i våronna ,sånn som steinplukking og gras og åkersprøying med traktorsprøyte.

På bruket er vi en familie på fem som bor og driver den daglige produksjon, i tilleg bor det en kårkall i nabohuset til hovedbygning som er med i arbeidet i onnenne.

Dalbotn ligger i Sømna kommune som er Nord Norges største når det gjelder landbruksproduksjon

Det är anmärkningsvärt att erektil dysfunktion kanske inte vara den primära klagomål (och / eller) vara associerad med andra sexuella problem. viagra Efter en 50 mg dos, det fanns en genomsnittlig maximal minskning av 7..

Studier som undersöker mekanismer av penil erektion har visat att under sexuell stimulering, är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändarna.Patienter kan ha oro behandling administration, andra sexuell dysfunktion problem (t. viagra.

En vilande sittande BP <90/50 mm Hg) , retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har genetiska rubbning av näthinnans fosfodiesteraser), obehandlad diabetisk proliferativ retinopati, aktivt peptiskt magsår, och instabila medicinska tillstånd.Dessutom har totalt 39 klinisk fas I farmakologiska studier har lämnats in utvärdera säkerhet / tolerabilitet, farmakodynamik och farmakokinetik sildenafil. viagra apoteket.

Patienter kan ha oro behandling administration, andra sexuell dysfunktion problem (t. köpa viagra Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat..

I kaninmodellen sildenafil potentierade uppmjukning av NO-givare SNP (natriumnitroprussid) och den endotelberoende relaxation av muskarin agonistmetakolin. cheap viagra De specifikationer som är lämpliga..

Inledning Man erektil dysfunktion (ED) har definierats som oförmågan att uppnå och / eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet som en del av den övergripande processen för manlig sexuell funktion (NIH Consensus Conference, 1993). generic cialis Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag..

. Kommunesenteret ligger i Vik der sentralskolen ligger og komunehuset. Der finner vi også kirken og omsorgs senteret i bygda. Berg er tettsted nr to, der ligger barneskolen , Felleskjøpets lager,A-K maskiner, plastsveis,og annlegget til Tine meierier som er stor på hvitostproduksjon

Sist oppdatert ( fredag 07. november 2008 18:41 )
 

Spørreundersøkelser

Skal du bygge om til løsdrift
 

Besøkende

Vi har 3 gjester her nå

Siste nytt

Mest populær